Koçluk

Koçluk nedir?

“Bir kişinin istediği hedeflere taşınmasını gerçekleştiren sürelerin olmasını sağlayan teknikler ve konuşmalarla uygun koşulların ve çevrenin oluşturulması sanatıdır.”  W. Timothy Gallwey.

Hedefler sağlık, fitness ve fiziksel sağlığı da içerdiğinde koçluk, insanları bulundukları noktadan olmak istedikleri noktaya taşıdığında hem mental hem de fiziksel olarak gelişim sağlar.

Bu gelişim ortamının düzenlenmesinde koç didaktik bir yaklaşım kullanır.  Koç önce kendisi konuşmak yerine dinlemek, sormak ve irdelemekle ilgilenir. Yorum yapmaktan ve akıl vermekten kaçınır. Koçluk danışanların sorunlarını çözmek için akıl vermek, onlara ders vermek, sorunların nedenlerini bulmak veya suçluyu bulmak gibi şeylerle ilgilenmez.

Akıl vermek, problemleri analiz etmek ve eğitim vermek koçluğun bir parçası olsa da yaklaşım her zaman en önem taşıyan kısımdır. Koçlar, danışanların vizyon ve hedeflerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda danışanları ile birlikte yürürler ve onlara yardımcı olurlar.

 Koçluk her alanında deneyim ve uzmanlık gerektiren insan hayatının en kırılgan noktalarında, en çok ihtiyaç duyulan ve kimsenin tek başına üstesinden gelemediği durumlarda akılcı ve hızlı çözümler üreten bir uzmanlık alanıdır.  İhtiyaçlar doğrultusunda bir çok koçluk türü ortaya çıkmıştır.

Yönetici koçları, yöneticilerin ve müdürlerin performanslarını artırır ve iş hayatlarında hedefledikleri başarıları kazanmalarını sağlar.

Yaşam koçları, bireylerin kariyer değişikliği, emeklilik gibi yaşamlarındaki dönüm noktalarında, hayat algılarında, zaman yönetiminde, yaşam tutkusu ve hayat amacı belirlemede, belki de en çok yaşam kalitesi arttırmada başvurdukları koçlardır.

Koçların kişiye sundukları özelliklerde ve değişim stratejilerinde bir sınır yoktur.  Yaşam koçluğu kişinin hedefleri ve değerleri doğrultusunda motivasyon, sağlıklı beden, zihin, mental ve fiziksel denge, davranış ve duygu yönetimi, risk azaltma, stres yönetimi ve yaşamdan zevk alma vb. gibi konularda uygun teknik ve yaklaşımlarla istediği hayatı yaşamasına yardımcı olur.

Öğrenci koçları; öğrencilerin potansiyellerini arttırıp hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaçları olan donanım ve güdülenmeye ulaşmalarını sağlarlar. Başarılı bir öğrenme ve gelişim sağlamaları için öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve yollarını belirlemelerini sağlarlar.    

İnsanların neden koçluğa ihtiyacı vardır?

Koçluk, daha iyi, daha sağlıklı, daha dengeli ve daha kaliteli bir yaşam isteyen herkes için bir yol arkadaşı, bir araç, bir pusula, bir ışıktır. Koçların bile kendi koçları vardır. Herkes kendisi ve sevdikleri için mükemmel şeyler istese ve hedeflese bile, genelde hayattan tam tersi doğrultusunda sonuçlar alabilirler. Bu bir paradoks değil mi?

Her insanın aslında bir formülü vardır; hayatını düzenleyen, ortaya koydukları ve koyacaklarını belirleyen, hayatını zor veya kolay yapan bu formüldür. Oysaki birçok zaman her insanın birbirinden ayrı bir birey olduğunu unutur ve kendimize bakmak yerine başkalarına bakarak onlar gibi olmak isteriz. Oysaki insan kendi hakkında bu kadar düşünse kendi mükemmeliği kolaylıkla ulaşabilir.

Koçluk insanın iyi olma ve kaliteli yaşama arzusuyla ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun enerji ve güç isteğiyle birleştiğinde sağlıklı ve iyi olma, dengeli olma, kaliteli yaşama bir hayal olmanın ötesinde her insan için olağan hale gelmeye başladı. Tabi ki her insanın bir pil gibi şarj olması yani ihtiyacı olan enerji, güdülenme ve arzuyla dolması durumunda hayat kaldı yerden devam eder. Eğer şarj olmazsa, pil bittikçe geri kalır ve belki de durur, tıpkı pili biten bir saat gibi. Unutmamak lazım saatin pilini değiştirirseniz veya tekrar şarj ederseniz, hala en iyi şekilde çalışmaya devam eder.   

İşte insanlar, tekrar şarj olmak için koçluğa ihtiyaç duyarlar.