NLP

NLP’ nin tanımını yapmak zordur; çünkü NLP insanların nasıl algıladığına göre farklı şekiller alır. Bu nedenle birçok tanımı olmasına rağmen, nasıl geliştiği ne olduğundan çok daha önemlidir.

NLP mükemmellik ortaya çıkarmak için kullanılan bir metodolojidir.

NLP transfer edilebilir beceri setleri geliştirmek amacıyla, deneysel çalışmalar ve modellemeyle insan performansını ve mükemmelliğini ortaya çıkarmaya çalışılan bir alandır.

  BİRÇOK İNSAN İÇİN ÇOK ŞEYDİR.

Birçok insan için NLP, insanları, satışı veya bir potansiyel sevgili baştan çıkarmak için insanların manipüle edilmesine yardımcı olan teknikler koleksiyonudur. Oysaki NLP ilk kez, fobiler gibi insanın kişisel sorunlarını çözmek için uygulanan bir sistem olarak kullanılmıştır. NLP nin büyük etkisi ve literatürdeki öncelikli kapsamı aslında budur.

NLP’nin birbirinden çok farklı olmasına rağmen hem değişimin şefkatli bir yöntemi olarak hem de kaba tabiri ile bir manipülasyon biçimi olarak görülmesi doğasının bir sonucudur. Başarılı davranışları modellemeyi temel alırken sadece tekniklere baktığınızda daha birçok şey yapabilir. Uyum ve ikna teknikleri gibi teknikler, bencilce manipülasyon için kullanılabilir. Aslında bu durumu hava ve suyun her şekli alabileceği gerçeği gibi düşünülebilir.

NLP ye ne tarafından bakarsanız bakın, ortak olarak göreceğiniz şey çok pratik olmasıdır.  NLP hangi konu için uygulanırsa uygulansın olumlu sonuçlar almakla ilgilenir.

NLP aynı zamanda bir bilim olmak içinde gerekli tüm bileşenleri kapsar. Gözlem, deney ve geribildirim… NLP araştırmaların temelindeki gerçekleri alıp teorileri test edip geliştirmeyi vurgulamak amacında olan bir bilimsel bilinci savunmaz. Bu teoriler sadece sonuç almakla ilgilidir. Bu nedenle bazı bilim insanları tarafından yüzeysel görülüyor olsada, kişisel olarak baktığınızda, bilimden daha derin ve daha pratiktir.

Birçok konuda NLP bilimin ortaya koyduğu gerçeklerden yola çıkar ve onları kullanır. İşte bu nedenle, NLP uygulayıcılarının psikolojideki araştırmaları takip ederek bunları daha etkin hale getirme çabalarıyla birlikte, NLP nin ilk ortaya çıktığı günlerden beri psikolojide muazzam ilerlemeler olmuştur. Bilim genellikle tüm psikolojik mitlere iyi bir inceleme yapmadan önce onları kırpma eğilimdedir. Düşünsenize, hastalıkların üzerinde aklın hiçbir etkisi olmadığı yıllarca öne sürüldü.

NLP nin birçok şekli olmasına neden olan bir diğer etken ise motive etmesidir. NLP nin kişisel problemlerdeki başarısı kadar birçok alanda, en başta satış ve pazarlama alanlarında da başarıları ortada iken insanların abartı ile gerçeği birbirinden ayırması zor olmuştur. Özellikle anksiyete ile ilgili sorunlar söz konusu olduğunda, NLP nin iddialarının abartı olmadığını hızlı tanı tekniği olan EMDR kanıtlamaktadır.