Üyelik

Neden Üye olmalıyım?

Profesyonel bir kişisel gelişim uzmanı, hizmet verdiği sektörde güven telkin eden bir kuruluşa üye olan ve global olarak hizmet kalitesini ispat etmiş bir kuruluşun desteği ile hareket eden uzmandır. Global olarak yetkinliğini kanıtlamış bir kuruluşun üyesi olarak çalışmalarını sürdürmek, kişiye hizmet alacak bireylerin açısından güven ve saygınlık kazandırmaktadır.  MTI, Mind Training Institüte, üyesi uzmanlar, mesleklerini profesyonel olarak icra etme ve dünya genelinde yer edinmiş bir kuruluşun yetkinliğinden yararlanma şansına ulaşmış olurlar.

MTI üyesi bir uzman olarak;

•    Sizin ihtiyaçlarınızı gözeten yetkin bir kurumun parçası olacaksınız.

•    Mesleki anlamda, dünya genelindeki yeni gelişmeleri ve kaydedilen ilerlemeyi yakından takip edebileceksiniz.

•    Verdiğiniz eğitimlerde MTI’a ait, uluslar arası geçerlilikte sertifika verme yetkisi kazanacaksınız.

•    Uluslar arası geçerlilikte sertifika verme yetkisine sahip olmanız, tercih edilebilirliliğinizi arttıracak ve size prestij
kazandıracak.

•    Uzmanı olduğunuz alanlarda güncel bilgilerle donanımızı geliştirme ve kendinizi sürekli yenileme şansına sahip
olacaksınız.

•    http://www.mindtraining.com.tr web sitesinde profiliniz yer alacak ve böylece Türkiye genelinde bu alanda hizmet arayan kişiler ve kurumlar size çok daha kolay ulaşacaklar.

•    www.mindtrainingturkiye.com web sitesinde profilinizin olması ve MTI, Mind Training Institüte, üyesi olmanızın sağladığı referans, size ulaşan kişi ya da kurumların, sizden hizmet alma konusunda güvenirliliklerinin artmasını sağlayacak.

•    Diğer üyelerle aktif olarak iletişim kurma imkanını yakalayacaksınız.

•    Diğer üyeler ile birlikte geniş kapsamlı projelerde daha büyük ve kurumsal işleri ekip olarak yürütebileceksiniz.

•    Bu projelerde yer alarak, güçlü bir referans ağına sahip olacaksınız.

•    Tüm üyeler ile Türkiye genelinde ortak projeler üretme ve gerçekleştirme fırsatına ulaşacaksınız.

•    Meslek alanınızla ilgili gündemi düzenli olarak takip edebileceksiniz.

•    Bireysel becerilerinizin, kurumsal bir yapı içerisinde daha hızlı duyulmasını ve isminizin daha hızlı ve kolay bir şekilde tanınmasını sağlamış olacaksınız.

MTI Türkiye Üyelik Şartları

MTI Türkiye’ye üye olmak için;


•    Professionel Certified Coach düzeyinde ve/veya NLP Trainer ve/veya Hipnoz Trainer düzeyinde eğitim almış olmak ve bu eğitimlere dair uluslar arası geçerlilikte bir kuruma ait diplomalarının bulunması.

•    Öğrenci koçluğu, Yaşam koçluğu, Kariyer koçluğu, Satış Koçluğu, Siyaset Koçluğu, İlişki Koçluğu, NLP Eğitmenliği, Hipnoz Uygulayıcısı ve Eğitmenliği alanlarından en az birinde, minimum bir yıl çalışmış olmak.

•    Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması.

Bu şartları sağlayan uzmanlar, üyelik başvuru dilekçesini ve etik kuralları ve üyelik sözleşmesini doldurarak, dilekçede belirtilen belgeler ile birlikte  info@mindtraining.com.tr mail adresine gönderebilirler.

Başvurunuz incelenerek, üyeliğinizin kabul edilip, edilmediği 5 iş günü içerisinde size bildirilecektir.

MTI üyeliği için yıllık aidat 250 Dolar olarak belirlenmiştir.  Aidatı ödediğiniz zaman yıllık üyeliğiniz başlar ve her ay sabit üyelik ücreti olarak 50 Dolar ödersiniz.
 

Üyeliğiniz, geleceğinize ve mesleğinize yatırım yapan güçlü bir kurumun parçası olduğunuzu göstermektedir. Üyeliğiniz ile birlikte insanların yararı için hizmet veren, ortak değerler ile çalışan geniş bir grubun parçası olma şansına ulaşırsınız. Birliğimizin sağladığı güç ile mesleğinizde daha hızlı ilerler ve kalıcı bir yer edinirsiniz. MTI, Mind Training Institüte, üyeliği sizi her zaman destekleyecek ve gücünüze güç katacak bir bağın kurulduğu özel bir etkileşimdir.


Etik Kuralları ve Üyelik Sözleşmesi

Bu sözleşmenin amacı  temel unsurları ortaya koymaktadır.  Bu sözleşmede “Kişisel Gelişim Uzmanı” kısaca “Uzman” olarak belirtilmiştir.
 
Bu sözleşme ile uzman, çalışmalarında belirlenen etik kurallara uyacağını beyan etmektedir.
 
1. Kişisel – Mesleki saygınlığı korumak için uzman, kendi bedensel ve zihinsel sağlığına özen göstermelidir. Bedensel ya da zihinsel olarak sağlıklı düzeyde olmadığı durumlarda, danışanlara hizmet vermekten kaçınmalı ve uygun gördüğü başka bir uzmana yönlendirme yapmalıdır

 Profesyonel – Uzman, deneyimlerinin ve yetkinliklerinin danışanın ihtiyaçları için yeterli olup, olmadığını objektif bir açıdan değerlendirebilmelidir.  Uygun durumda değilse, danışanları diğer uygun hizmetlerin sağlandığı, örneğin daha deneyimli Koçlar, Danışmanlar, Psikoterapistlerin hizmet verdiği kurumlara sevk etmelidir.  Uzman, özellikle daha fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabilecek durumlara karşı duyarlı olmalıdır. Ve bu durumlarda o konunun uzmanlarına vakit kaybetmeden yönlendirme yapmalıdır.

 2.  Uzman, samimiyet ve açıklık içerisinde, danışmanlık sürecinde yapılacak uygulamalar hakkında, danışanın tüm sorularını cevaplamak konusunda istekli olmalıdır.

 3.  Uzman, kültür, din, cinsiyet, engellilik, ırk ve eşitlikler ve çeşitlilik gibi her türlü konuda tarafsız, hassas ve duyarlı olmalıdır.

 4.  Uzman, danışmanlık süreci sırasında, herhangi bir noktada hizmeti sonlandırmak konusunda danışanın haklarına saygı göstermelidir.

 5. ,Uzman,  danışanlarla ilgili kayıtlarını tutmalı ve bu kayıtların üçüncü şahısların eline geçmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. 

6. Uzman, danışan ve danışman arasındaki gizlilik ilkesine özen göstermeli ve gerek yazılı, gerekse sözel olarak bu ilkeye ters düşecek bir davranıştan kaçınmalıdır.

 7.  Uzman yaptığı işin kalitesinin takibi için, düzenli olarak danışanlarından yazılı ve sözlü geribildirim almalıdır.

 8.  Uzman, kendi alanındaki güncel gelişmeleri takip etmeli ve yeni uygulamalar için gerekli eğitim ve seminerlere katılmalıdır.
 
 MTI Türkiye üyeliğimin kabul edilmesi durumunda, mesleğimi icra ederken yukarıda belirtilen etik kurallara uyacağımı beyan ederim.

                                                                                      İsim/ Soyisim
                                                                           …………………………………
                                                                                           İmza
                                                                                  Tarih: …../…../……..


Mind Training Institute (MTI) TürkiyeÜyelik sözleşmesini okudum ve kurumunuza üye olmak istiyorum. Tüm koşullara uyduğumu beyan ediyorum. Beyanımın doğru olmadığının belirlenmesi durumunda üye yapılmayacağımı ya da üyeliğimin iptal edileceğini biliyorum. Üyeliğim kabul edildiği takdirde, üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uyacağımı ve uymadığım takdirde üyeliğimin sona ereceğini biliyorum.

Üyeliğim için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


EK: 1) İmzalı Üyelik Sözleşmesi
    
        2) Kimlik Fotokopisi

        3) Uzmanlık Sertifikaları Fotokopisi ( Sertifika fotokopileri, sertifika seri numaraları okunaklı olacak şekilde olmalıdır.)

        4) Sektörde en az bir yıl çalıştığını beyan eden belge ( Çalıştığınız kurum yetkilisinden alınan imzalı bir beyan ya da bireysel olarak hizmet verdiğiniz kurumlardan alınan referans mektupları kabul edilmektedir.)