İş Hayatında Başarı

İş hayatında ne yaparsak yapalım, ya da daha geniş bakacak olursak, hayatımızda ne yapacaksak yapalım, hep başarılı olmaya çalışırız. Başarı çoğu kişinin hayatında, para ya da verilecek ödüllerden daha değerlidir. Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir. Başarı için en önemli şey kendine güvenmedir. İyi olduğunuza inanmazsanız başarılı olamazsınız. Başarılı olmak istiyorsanız işe kendinize güvenerek başlayın ve cesaretinizi destekleyecek bir basarı çizelgesi oluşturana kadar güveninizi arttırmayı sürdürün. İyi olduğunu bilen kişi daima iyi işler yapar.

Kendinizi paketleyiş biçiminizle ona pek çok bilgi verirsiniz. Giyiminize ve bakımlı olup olmayışınıza göre, sizin düzenli veya düzensiz, rahat ya da sinirli, resmi veya samimi, tutucu veya yeniliklere açık bir insan olduğunuza karar verir. Kişinin masası, çalışma odası, ya da bürosu, onun hakkında neler ortaya koyar, bir bilseniz şaşırırsınız. Kendisi içeride yokken bile birinin bürosuna girerek, onun hakkında bir hayli bilgi edinebilirsiniz.

İş hayatında başarıyı yakalamak, başarıya ulaşmak ve istenilen hedefi gerçekleştirmek için ilk başta başarısızlıkla ilgili düşünce ve tutumların değiştirilmesi gerekmektedir. Bireyler, kendileri ve başkaları hakkındaki tutum ve yargılarını değiştirirse düşünceleri de kendiliğinden değişir. Düşüncelerin değişmesi, bireyin hislerini de değiştirir. Duyguların değişmesi de davranışların değişmesi demektir. Davranışların değişmesi, varılan sonuçların kalitesini değiştirir ve yükseltir. Kaliteli sonuçlar da bireylerin hayatını değiştirir. Hedeflenen başarıya ulaşmak için ne istenildiğinin bilinmesi zorunludur. Bunun bir yolu da iyi bir plan yapmaktır. Eğer istekler gerçekçi ise ve bunlara nasıl ulaşılacağının planı iyi yapılırsa sonuçlardan emin olunabilir. Aynı şekilde beynimize ne kadar net ve iyi yapılandırılmış mesajlar gönderirsek, beynimizi o ölçüde programlayabilir, hedefimizin peşinden doğru bir şekilde gidebilir ve başarıya ulaşırız.

Eğer işinizi sevmiyorsanız küçük yaşlarda hedeflerinizin ne olduğunu bilmediğinizden dolayıdır. Asla geç değildir ve hedeflerimizi yola sokmanız için mutlaka, küçük çaplıda olsa fırsatlarla karşılaşırız. Şimdi, hedeflerimizin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor.

Sürprizlere her zaman açık olmalısınız. İş arkadaşlarınızda sizin sürprizlerinize karşı böyle düşünmeli. Fakat bazı sürprizler felakete neden olabilir. Söylediğiniz her cümleyi iki kere düşünün. Gelecekteki kazanç veya kayıplarını iki kere gözden geçirin. Başkalarından daha iyi olduğunuz yeteneklerinizi geliştirmeyi deneyin ve onlara sımsıkı tutunun.

Bireyin kendisinin farkında olması, ihtiyaçlarını belirleyebilmesi ve bunları gidermek için harekete geçmesi, önemli bir farklılık oluşturacaktır. Böyle bir birey, gözetime gerek kalmaksızın önceliklerini belirleyebilen ve onları gerçekleştirebilen bireydir. Yöneticilerin en çok şikayet ettikleri konulardan biri sanırım çalışanların "el arabası" özelliği göstermeleri, yani başka birisi olmadan işe yaramamalarıdır.